Εργαστήρι Αφήγησης Παραμυθιών
Σχεδιάζω ένα Εργαστήρι Αφήγησης Παραμυθιών, 36 ωρών.
Θα γίνει Σαββατοκύριακα, ανά 15 μέρες και ξεκινάει από 2/5 έως 14/6/2015.
Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
agniagni@otenet.gr