Ακόμα 20 ώρες Εργαστήρι!

Το λοιπόν! Βρισκόμαστε άλλες 20 ώρες για τα Παραμύθια.
Δε ξεκινάμε, συνεχίζουμε· γι' αυτό συμμετέχουν άνθρωποι
που ήδη έχουν κάποια εμπειρία με την Αφήγηση.
Ημέρα Δευτέρα, ανά 15θήμερο, 17.00 - 21.00, στην Καισαριανή.
Και πιο συγκεκριμένα:
12 και 26 Μαρτίου
16 και 30 Απριλίου
14 Μαΐου
Η Ομάδα είναι ολιγομελής.
Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνείστε στο agnistroumpouli@gmail.com
Και ... πάμε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου